kiswahili
english
français
português
utangulizi faharasa taasisi
mwongozo
officiza
taasisi


Wasifu wa Kiswahili

Tafsiri ya KAWAKIA kwa Kiswahili inaendelea. Sasa hivi, KAWAKIA iko na wasifu machache ambayo yametafsiriwa katika Kiswahili. Tunajaribu kutoa KAWAKIA nzima kwa Kiswahili.

Bofya katika herufi.

A B C D E F G H IJ K L M N O P QR S T UV WX Y Z


A

           

B

Babalola, Joseph Ayo* Christ Apostolic Church (Aladura) Nigeria ENG FR  

C

           

D

Daudi Shushu Africa Inland Mission Tanzania ENG    

E

           

F

           

G

           

H

           

IJ

           

K

           

L

Lumwe, Yakobo (Ng'ombe)* Mprotestanti Tanzania ENG    
         

M

Mattewos Orthodox Ethiopia ENG    

N

Nicol, George Anglikana (CMS) Sierra Leone/Gambia ENG FR  

O

           

P

           

QR

           

S

Sarikas, Nikodemos Orthodox Tanzania ENG    

T

           

U

           

V

           

WX

           

Y

           

Z

Yohana Makaranga Zebedayo Kanisa la AICT (Africa Inland Church) Tanzania      


Nyumbani