kiswahili
english
français
português
utangulizi faharasa taasisi
mwongozo
officiza
taasisi


Vifaa kwa Watafiti na Waandishi1. Maelezo kwa Watafiti na Waandishi

2. Kijitabu cha Maelezo kwa Watafiti na Waandishi (faili PDF: Acrobat Reader ni lazima)

3. Uokoaji wa Makumbusho ya Watu Wetu -- Maelezo ya Kumbukumbu (faili PDF)

4. Kutimiliza Historia Simulizi: Kuwasaidia Wakristo Kusimulia Habari Zao (faili PDF)Nyumbani