kiswahili
english
français
português
utangulizi faharasa taasisi
mwongozo
officiza
taasisi


Ofisi KAWAKIA

Ofisi ya Boston

Kama unahitaji taarifa zaidi, tafadhali usisite kuwasiliana nasi kwenye anwani zifuatazo:

Jonathan J. Bonk, Mkurugenzi wa Mradi
Michèle Sigg, Meneja wa Mradi
Kamusi ya Wasifu wa Wakristo wa Kiafrika
Center for Global Christianity and Mission (CGCM)
745 Commonwealth Avenue
Boston, Massachussetts 02215, USA
DACB@bu.edu

Ofisi za Afrika

Akrofi-Christaller Memorial Centre for Mission Research
Philip Laryea, Mratibu wa Ofisi
Kamusi ya Wasifu wa Wakristo wa Kiafrika, Afrika Magharibi
P. O. Box 76
Akropong-Akuapem, GHANA
Tel. 011-23-32-755-5718
tlaaye@yahoo.co.uk

Protus Kemdirim, Mratibu wa kanda
Kamusi ya Wasifu wa Wakristo wa Kiafrika, Nigeria
University of Religious Studies, University of Port Harcourt
PMB 5323
Port Harcourt, NIGERIA
kempro54@yahoo.com

Jurie Van Wyk, Mratibu wa kanda
Kamusi ya Wasifu wa Wakristo wa Kiafrika, Afrika Kusini na Mashariki
P. O. Box 125
Colesberg 9795, SOUTH AFRICA
Tel./Fax No. 27 (0)51 7530422
Mobile 27 (0)72 4272934
jurievanwyk@mweb.co.za

Fohle Lygunda Li-M, Mratibu wa kanda
Kamusi ya Wasifu wa Wakristo wa Kiafrika, Afrika inaposemwa Kifaransa
International Leadership University
PO Box 2330 Bujumbura, BURUNDI
flygunda@yahoo.fr
www.iluburundi-ftm.org


Nyumbani